nug

nug
nùg praep. su gen. 1. žr. 1 nuo 1: Vaikščiojo nug sodos lig sodos, nug buto ik buto M.Valanč. Guručiai nugriuvo nùg stalo Dv. 2. žr. 1 nuo 2: Nug ič (šičia) dvylika kilometrų LKKIX217(Dv). 3. žr. 1 nuo 5: Nùg trečios valandos kap pakūrė, tai in vienuoliktą Plm. Matikuoji (kaupi) nug ryto in vakarą Vvs. 4. žr. 1 nuo 6: Nùg šalčio tvoros traška Vrn. Teip gaišt protas nug didžių rūpesnių PP27. Kieti [delnai] pasdaro nug pagalio (daržus kaupiant) Vvs. 5. žr. 1 nuo 8: Potam išlėkdino nug savęs balandį BB1Moz8,8. Aš visas ligas nug tavęs atkreipsiu BB2Moz23,25. Pradėsit visos čeverykuotos vaikščiot, tai mane nuvarysit ir nug gaspadorystos . Ji nug vyro paėmė pinigus Lp. O tatai yra kilnojimo afiera, kurią nug jų imsite: auksą, sidabrą, varį, geltonus šilkus BB2Moz25,3–4. Šiteipo gelbėjo ponas Izraelą toje dienoje nug rankos egypcianų BB2Moz14,30. Todėlei saugokias nug jo veido ir klausyk jo balso bei neinkeršink jo BB2Moz23,21. Tu turi nug visų žmonių bijoties, nug didžiausio lig paskutinio žmogaus mažiausio PP54. 6. žr. 1 nuo 10: Ir nug svieto apjuokta, ir nug Dievo Rud.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Nügədi — or Nyugedy or Nyugedi may refer to: Birinci Nügədi, Azerbaijan İkinci Nügədi, Azerbaijan This disambiguation page lists articles about distinct geographical locations with the same name. If an …   Wikipedia

  • NUG — may refer to a number of entities: Necrotizing ulcerative gingivitis, a subclassification of the Necrotizing periodontal diseases Nug (graffiti artist) Nug (Nidals Bug) This disambiguation page lists articles associated with the same title. If an …   Wikipedia

  • nug — nug·gar; nug·get; nug·gety; …   English syllables

  • Nug — Nug, Nüge, S. Genug und Genüge …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

  • nug — noun A piece of marijuana. A deep inhalation of a fresh ground up nug leaves you with a giant smile and a tingly nose. Syn: bud …   Wiktionary

  • Nug (graffiti artist) — Nug (Real name Magnus Gustafsson) is a Swedish graffiti artist. He has been active in the Stockholm area and been called one of the worst Graffiti vandals in Sweden[1] but his works have also been shown at places like the art fair Market. Nug… …   Wikipedia

  • nug|gar — «NUHG uhr», noun. a large, broad boat used on the Nile River for carrying cargo or troops. ╂[< Arabic nuqqār] …   Useful english dictionary

  • nug|get|y — «NUHG uh tee», adjective. 1. having the form of a nugget; occurring in nuggets or lumps. 2. Australian. short and sturdy …   Useful english dictionary

  • nug|get — «NUHG iht», noun. 1. a lump: »Stone Age man probably knew metals only as occasional nuggets of the precious metals (J. Growther). 2. a lump of native gold. 3. anything valuable: »a nugget of wisdom. 4. Australian. a short, thick set person or… …   Useful english dictionary

  • nuğ-nuğ — (Quba) burnunda danışan. – Sən də nuğ nuğ olma …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”